Databáza CERT

Indetifikačné číslo meradla Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
351/00-002 Mikroprocesorové pH metre HI 9017, HI 9318 HANNA Instruments S.p.A., Taliansko 29.09.2000 pdf dokument
111/00-023 Zvinovací dvojmeter KDS DIAMETER RULE W-2008 GP, spol. s r.o., ČR 29.09.2000 pdf dokument
321/00-030 Odporové snímače teploty Onesoft, s.r.o., SR 28.09.2000 pdf dokument
128/00-331 Kontrolné a triediace váhy B806 a B901 GEC Avery Limited, Veľká Británia 13.09.2000 pdf dokument
170/2000-059 Tlakomer V 1600 a V 1600 D Pressurements Limited, Veľká Británia 30.06.2000 pdf dokument
142/00-334 Vírový prietokomer Prowirl 77 Endress+Hauser Flowtec, Švajčiarsko 30.06.2000 pdf dokument
131/00-136 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,5 l Kelt SAHM Č.S., ČR 30.06.2000 pdf dokument
131/00-137 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,04 l Jan Becher SAHM Č.S., ČR 30.06.2000 pdf dokument
170/2000-058 Tlakomer T 9000 Pressurements Limited, Veľká Británia 30.06.2000 pdf dokument
221/00-062 Statický jednofázový elektromer Y120i Enermet OY, Fínsko 30.06.2000 pdf dokument
142/00-096 Vírový prietokomer 8800 005 Smart Vortex Rosemount Inc., USA 30.06.2000 pdf dokument
221/00-065 Jednofázový indukčný elektromer 7AA50 MPE-I, s.r.o., ČR 30.06.2000 pdf dokument
221/00-057 Jednofázový indukčný elektromer M2X PT. MECOINDO, Subsdiary of Schlumberger, Indonézia 30.06.2000 pdf dokument
221/00-063 Statický trojfázový elektromer K420iNN Enermet OY, Fínsko 30.06.2000 pdf dokument
170/2000-060 Číslicový tlakomer MC 5 OY BEAMEX AB, Fínsko 30.06.2000 pdf dokument
311/00-098 Elektronický merač tepla Sensonic II Viterra Energy Services AG, SRN 29.06.2000 pdf dokument
212/2000-076 Merací transformátor prúdu EASG 24-10 Wandler und Transformatorenwerk Wirges GmbH, SRN 29.06.2000 pdf dokument
212/2000-075 Merací transformátor napätia EVEG 24-21 Wandler und Transformatorenwerk Wirges GmbH, SRN 29.06.2000 pdf dokument
111/00-022 Oceľové pásmo TR 20 m, TR 30 m, TR 50 m, FT 10 m, FT 20 m, FT 30 m Ing. Guido Scheyer, SOLA-Meßwerkzeuge GmbH&Co., Rakúsko 28.06.2000 pdf dokument
142/99-339 Skrutkový vertikálny vodomer na teplú vodu typový rad MP-130.. Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A., Poľsko 26.06.2000 pdf dokument
142/00-408 Združený vodomer na studenú vodu WPVD 3=1 H. Meinecke AG, SRN 22.06.2000 pdf dokument
131/00-131 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,3 l a 0,5 l Isar R-GLASS, spol. s r.o., SR 20.06.2000 pdf dokument
131/00-132 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,3 l a 0,5 l 19 997 R-GLASS, spol. s r.o., SR 19.06.2000 pdf dokument
131/00-130 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,3 l a 0,5 l Luna R-GLASS, spol. s r.o., SR 19.06.2000 pdf dokument
141/00-078 Výdajné stojany na skvapalnené plyny DPBA 050 LE a DPC 050 LE Nuovo Pignone, S.p.A., Taliansko 16.06.2000 pdf dokument
131/00-133 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,3 l a 0,5 l Murphys R-GLASS, spol. s r.o., SR 15.06.2000 pdf dokument
131/00-029 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,3 l Helena R-GLASS, spol. s r.o., SR 14.06.2000 pdf dokument
311/00-092 Kompaktný elektronický merač tepla NIVOS Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 14.06.2000 pdf dokument
131/00-134 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,25 l Amstel R-GLASS, spol. s r.o., SR 14.06.2000 pdf dokument
311/00-095 Kompaktný elektronický merač tepla Supercal 439 SONTEX SA, Švajčiarsko 14.06.2000 pdf dokument
311/00-091 Kapsľový kompaktný elektronický merač tepla S1 - KOMPAKT Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 14.06.2000 pdf dokument
311/00-093 Kompaktný elektronický merač tepla CALTOS Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 14.06.2000 pdf dokument
131/00-135 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,3 l Varena SAHM Č.S., ČR 13.06.2000 pdf dokument
131/00-090 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,2/0,3 l Disko SAHM Č.S., ČR 13.06.2000 pdf dokument
141/00-393 Výdajné stojany na kvapaliny typový rad 390, 395, 587 a 687 Wayne Germany - Dresser Europe GmbH, SRN 12.06.2000 pdf dokument
131/00-118 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,4 l D-26006 SLOVGLASS, a.s., Poltár, VD 03 Katarínska Huta, SR 12.06.2000 pdf dokument
141/00-392 Piestové prietočné meradlo DM 2 Wayne Germany - Dresser Europe GmbH, SRN 12.06.2000 pdf dokument
131/00-095 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,05 l, 0,1 l, 0,2 l Werner SAHM Č.S., ČR 12.06.2000 pdf dokument
131/00-129 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,4 l B-505 SLOVGLASS, a.s., Poltár, VD 03 Katarínska Huta, SR 12.06.2000 pdf dokument
131/00-093 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,05 l, 0,1 l, 0,2 l Klasik SAHM Č.S., ČR 12.06.2000 pdf dokument
311/00-090 Ultrazvukový merač tepla Ultraheat 2WR4 SIEMENS AG, SRN 09.06.2000 pdf dokument
143/00-593 Membránový plynomer G10 až G100 Schlumberger Rombach GmbH, SRN 02.06.2000 pdf dokument
142/00-406 Jednovtokový lopatkový vodomer na studenú vodu typový rad E-T QN...DNN PREMEX-IN, a.s., SR, Spanner-Pollux GmbH, SRN 30.05.2000 pdf dokument
142/00-402 Jednovtokový lopatkový vodomer na teplú vodu typový rad E-T... Hydrometer GmbH, SRN 30.05.2000 pdf dokument
142/00-403 Jednovtokový lopatkový vodomer na studenú vodu typový rad E-T... Hydrometer GmbH, SRN 30.05.2000 pdf dokument
142/00-404 Jednovtokový lopatkový vodomer na studenú vodu Volumex VLX 1,5/40.E PREMEX-IN, a.s., SR 30.05.2000 pdf dokument
141/00-310 Kontrolné objemové liehové meradlo KOLM 20L TEPRON, s.r.o., SR 30.05.2000 pdf dokument
142/00-405 Jednovtokový lopatkový vodomer na teplú vodu Volumex VLX 1,5/90.E PREMEX-IN, a.s., SR 30.05.2000 pdf dokument
142/00-407 Jednovtokový lopatkový vodomer na teplú vodu typový rad E-T QN...DNN.90, E-T QN...DNH.90, E-T QN...DNH.90.K PREMEX-IN, a.s., SR, Spanner-Pollux GmbH, SRN 30.05.2000 pdf dokument
311/00-094 Elektronický merač tepla ABB F... AB Svenska Värmäting SVM, Švédsko 29.05.2000 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk