Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350076/126/143/98-005
Indetifikačné číslo meradla 143/98-005
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Dátum vydania 11.12.1998
Názov meradla Elektronický počítač pretečeného množstva vykurovacích plynov
Typ meradla SUPERFLO II
Prihlasovateľ SAGAT, s.r.o., ČR
Výrobca SOVTEXAVTOMATIKA, Rusko
Platnosť dokumentu 31.12.2003
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk