Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350058/126/441/99-020
Indetifikačné číslo meradla 441/99-020
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Dátum vydania 27.01.1999
Názov meradla Príručný spektrometer žiarenia gama
Typ meradla GR-130 miniSPEC
Prihlasovateľ ENVI-2000, s.r.o., ČR
Výrobca EXPLORANIUM G.S. Ltd., Kanada
Platnosť dokumentu 31.12.2008
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk