Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350070/126/142/99-314
Indetifikačné číslo meradla 142/99-314
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 30.12.1999
Názov meradla Viacvtokový suchobežný vodomer na teplú vodu do 130 st. C
Typ meradla M-T AN, M-T SAN, M-T ANF, M-T FAN
Prihlasovateľ PREMEX-IN, a.s., SR
Výrobca Spanner Pollux GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 20.07.2006
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk