Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350085/126/212/99-066
Indetifikačné číslo meradla 212/99-066
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Dátum vydania 27.01.1999
Názov meradla Merací transformátor napätia
Typ meradla VTSO 25
Prihlasovateľ KPB INTRA, s.r.o., ČR
Výrobca KPB INTRA, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 26.01.2009
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk