Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350086/126/212/99-067
Indetifikačné číslo meradla 212/99-067
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Dátum vydania 27.01.1999
Názov meradla Merací transformátor napätia
Typ meradla VTS 25
Prihlasovateľ KPB INTRA, s.r.o., ČR
Výrobca KPB INTRA, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 27.01.2009
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk