Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350109/126/143/98-187
Indetifikačné číslo meradla 143/98-187
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Dátum vydania 22.12.1998
Názov meradla Membránový plynomer
Typ meradla BK 6 T
Prihlasovateľ Premagas, s.r.o., SR
Výrobca Premagas, s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 31.12.2008
Čas platnosti overenia 10 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk