Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310071/127/142/99-105
Indetifikačné číslo meradla 142/99-105
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 02.09.1999
Názov meradla Skrutkový horizontálny vodomer na studenú vodu
Typ meradla Helix WP séria 4000
Prihlasovateľ Rotrade, s.r.o., SR
Výrobca ABB Kent Messtechnik GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 02.09.2009
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk