Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310072/127/142/99-335
Indetifikačné číslo meradla 142/99-335
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 05.03.1999
Názov meradla Suchobežný závlahový vodomer na studenú vodu
Typ meradla WP-T-M
Prihlasovateľ Rotrade, s.r.o., SR
Výrobca ABB Kent Messtechnik GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 05.03.2009
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk