Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310073/127/142/99-336
Indetifikačné číslo meradla 142/99-336
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 02.09.1999
Názov meradla Skrutkový verikálny vodomer na studenú vodu
Typ meradla VERTIX, typ WS a WB séria 4000
Prihlasovateľ Rotrade, s.r.o., SR
Výrobca ABB Kent Messtechnik GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 02.09.2009
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk