Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350117/126/142/99-326
Indetifikačné číslo meradla 142/99-326
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 30.12.1999
Názov meradla Vodomer na studenú a teplú vodu a elektronickým snímaním prietoku
Typ meradla VENTURI - JUMBO VJ 25, VJ 50, VJ 80
Prihlasovateľ Trasco, spol. s r.o., ČR
Výrobca Trasco, spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu 30.12.2009
Čas platnosti overenia 6 rokov/4 roky/4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk