Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310052/127/128/99-306
Indetifikačné číslo meradla 128/99-306
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Dátum vydania 13.08.1999
Názov meradla Elektronické váhy s neautomatickou činnosťou
Typ meradla typový rad BASIC, modely SP... a RK-10
Prihlasovateľ LIBRA, spol. s r.o., SR
Výrobca LIBRA, spol s r.o., SR
Platnosť dokumentu 13.08.2009
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk