Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310034/127/142/99-235
Indetifikačné číslo meradla 142/99-235
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 05.02.1999
Názov meradla Skrutkový horizontálny vodomer na studenú vodu
Typ meradla Cosmos WPD
Prihlasovateľ PREMEX-IN, a.s., SR
Výrobca PREMEX-IN, a.s., SR, H. MEINECKE AG, SRN
Platnosť dokumentu 05.02.2009
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk