Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350078/126/222/99-007
Indetifikačné číslo meradla 222/99-007
Odbor merania 221 - elektromery
Dátum vydania 27.01.1999
Názov meradla Trojfázový statický elektromer
Typ meradla 7EC4
Prihlasovateľ SIEMENS, s.r.o., SR
Výrobca Siemens AG, Österreich, Rakúsko
Platnosť dokumentu 25.05.2003
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk