Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350077/126/221/99-040
Indetifikačné číslo meradla 221/99-040
Odbor merania 221 - elektromery
Dátum vydania 27.01.1999
Názov meradla Trojfázový statický elektromer
Typ meradla 7EB4
Prihlasovateľ SIEMENS, s.r.o., SR
Výrobca Siemens AG, Österreich, Rakúsko
Platnosť dokumentu 31.12.2007
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk