Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350115/126/142/99-324
Indetifikačné číslo meradla 142/99-324
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 30.12.1999
Názov meradla Vodomer na studenú vodu s elektronickým snímaním prietoku
Typ meradla KA 1387
Prihlasovateľ Trasco, spol. s r.o., ČR
Výrobca Trasco, spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu 30.12.2009
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk