Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350140/126/128/99-161
Indetifikačné číslo meradla 128/99-161
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Dátum vydania 10.06.1999
Názov meradla Elektronické váhy 1. a 2. triedy presnosti s neautomatickou činnosťou
Typ meradla BD BC 200, KA BC 100, MB BC 100, BC BC 100, BA BC 200, MA BC 200, MD BC 200
Prihlasovateľ B & F, s.r.o., SR
Výrobca Sartorius AG, SRN
Platnosť dokumentu 01.06.2009
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk