Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350096/126/134/99-116
Indetifikačné číslo meradla 134/99-116
Odbor merania 134 - hustomery
Dátum vydania 11.03.1999
Názov meradla Areometer na lieh
Typ meradla
Prihlasovateľ VITRUM Bratislava, s.r.o., SR
Výrobca EXATHERM, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 11.03.2009
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk