Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350152/126/221/99-052
Indetifikačné číslo meradla 221/99-052
Odbor merania 221 - elektromery
Dátum vydania 25.06.1999
Názov meradla Statický elektromer
Typ meradla Delta Meter typ D
Prihlasovateľ ABB Elektro, s.r.o., SR
Výrobca ABB CEWE AB, Švédsko
Platnosť dokumentu 25.06.2009
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk