Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350032/126/441/99-014
Indetifikačné číslo meradla 441/99-014
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Dátum vydania 05.10.1999
Názov meradla Meradlo dávkového príkonu
Typ meradla 6150 AD6
Prihlasovateľ MGP, spol. s r.o., SR
Výrobca Automation und Messtechnik GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 18.01.2005
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk