Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350088/126/142/99-328
Indetifikačné číslo meradla 142/99-328
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 30.12.1999
Názov meradla Indukčný prietokomer
Typ meradla SIMA FC 2
Prihlasovateľ MONTEKOS, spol. s r.o., SR
Výrobca SIMA servis, spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu 30.12.2009
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk