Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350270/126/311/99-082
Indetifikačné číslo meradla 311/99-082
Odbor merania 311 - merače tepla
Dátum vydania 30.12.1999
Názov meradla Matematický člen
Typ meradla INMAT 51, typ 451
Prihlasovateľ ZPA Nová Paka, a.s., ČR
Výrobca ZPA Nová Paka, a.s., ČR
Platnosť dokumentu 30.12.2009
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk