Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350142/126/143/99-152
Indetifikačné číslo meradla 143/99-152
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Dátum vydania 04.06.1999
Názov meradla Elektronický prepočítavač množstva plynu
Typ meradla ELCOR-94
Prihlasovateľ EKOPLYN družstvo, SR
Výrobca ELGAS, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 01.06.2009
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk