Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350156/126/142/99-299
Indetifikačné číslo meradla 142/99-299
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 02.12.1999
Názov meradla Dvojokruhový indukčný prietokomer
Typ meradla DF 20
Prihlasovateľ MERES, s.r.o., SR
Výrobca MERES, s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 02.12.2009
Čas platnosti overenia 6 rokov/4 roky/4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk