Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350042/126/143/98-268
Indetifikačné číslo meradla 143/98-268
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Dátum vydania 15.12.1998
Názov meradla Elektronický prepočítavač objemu plynu
Typ meradla EVC 2
Prihlasovateľ ESOPLYN, a.s., SR
Výrobca ROMET Ltd., Kanada
Platnosť dokumentu 15.06.2000
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk