Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350133/126/141/99-295
Indetifikačné číslo meradla 141/99-295
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 28.02.1999
Názov meradla Výdajné stojany na kvapaliny
Typ meradla typový rad N 8, N 180 a N 1800
Prihlasovateľ Computence Slovakia, spol. s r.o., SR
Výrobca Instrumentointi Oy, Fínsko
Platnosť dokumentu 30.06.2001
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk