Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350030/126/221/99-053
Indetifikačné číslo meradla 221/99-053
Odbor merania 221 - elektromery
Dátum vydania 26.08.1999
Názov meradla Statický trojfázový elektromer
Typ meradla ETS 410 a ETS 310
Prihlasovateľ Křižík, a.s., SR
Výrobca Křižík, a.s., SR
Platnosť dokumentu 26.08.2009
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk