Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350162/126/221/99-055
Indetifikačné číslo meradla 221/99-055
Odbor merania 221 - elektromery
Dátum vydania 17.06.1999
Názov meradla Trojfázový statický elektromer
Typ meradla DC 3
Prihlasovateľ Stendhal, spol. s r.o., SR
Výrobca Schlumberger/AEG Zähler GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 17.06.2009
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk