Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350167/126/143/99-332
Indetifikačné číslo meradla 143/99-332
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Dátum vydania 30.12.1999
Názov meradla Plynomer s rotačnými piestami
Typ meradla Delta
Prihlasovateľ Stendhal, spol. s r.o., SR
Výrobca Schlumberger Rombach GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 30.12.2009
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk