Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320076/127/141/99-333
Indetifikačné číslo meradla 141/99-333
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 01.04.1999
Názov meradla Prietočné meradlo na kvapaliny
Typ meradla S-Mass S50, S100 a S200
Prihlasovateľ Metrodat, spol. s r.o., SR
Výrobca Smith Meter GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 01.04.2001
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk