Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310080/127/128/99-309
Indetifikačné číslo meradla 128/99-309
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Dátum vydania 29.03.1999
Názov meradla Elektronické váhy s neautomatickou činnosťou
Typ meradla Mentor
Prihlasovateľ Mettler Toledo, spol. s r.o., SR
Výrobca Mettler Toledo Inc., USA
Platnosť dokumentu 29.03.2009
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk