Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350170/126/451/99-032
Indetifikačné číslo meradla 451/99-032
Odbor merania 451 - analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel
Dátum vydania 30.08.1999
Názov meradla Analyzátor výfukových plynov
Typ meradla ETT 8.71
Prihlasovateľ Robert Bosch, spol. s r.o., SR
Výrobca Robert Bosch GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 30.08.2009
Čas platnosti overenia 6 mesiacov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk