Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350174/126/212/99-070
Indetifikačné číslo meradla 212/99-070
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Dátum vydania 22.06.1999
Názov meradla Merací transformátor napätia
Typ meradla VTD 12
Prihlasovateľ KPB INTRA, s.r.o., ČR
Výrobca KPB INTRA, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 22.06.2009
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk