Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320143/127/141/99-341
Indetifikačné číslo meradla 141/99-341
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 23.06.1999
Názov meradla Elektrické počítadlo firmy BG Elektronik
Typ meradla PDE
Prihlasovateľ Benč, spol. s r.o., ČR
Výrobca Benč, spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu 23.06.2009
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk