Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320132/127/141/99-211
Indetifikačné číslo meradla 141/99-211
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 21.06.1999
Názov meradla Elektrické počítadlo
Typ meradla ADP
Prihlasovateľ BENA Jozef Fekete, SR
Výrobca Beta Control, spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu 21.06.2009
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk