Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320114/127/141/99-342
Indetifikačné číslo meradla 141/99-342
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 19.05.1999
Názov meradla Piestové prietočné meradlo
Typ meradla C 150
Prihlasovateľ BENA Jozef Fekete, SR
Výrobca Adast - Systems, a.s., ČR
Platnosť dokumentu 19.05.2009
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk