Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320115/127/141/99-343
Indetifikačné číslo meradla 141/99-343
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 19.05.1999
Názov meradla Piestové prietočné meradlo na kvapalné plyny
Typ meradla C 60
Prihlasovateľ BENA Jozef Fekete, SR
Výrobca Adast - Systems, a.s., ČR
Platnosť dokumentu 19.05.2009
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk