Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320116/127/141/99-344
Indetifikačné číslo meradla 141/99-344
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 19.05.1999
Názov meradla Výdajné stojany na kvapalné plyny
Typ meradla 899../LPG a 47../LPG
Prihlasovateľ BENA Jozef Fekete, SR
Výrobca Adast - Systems, a.s., ČR
Platnosť dokumentu 19.05.2009
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk