Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350041/126/1433/98-527
Indetifikačné číslo meradla 1433/98-527
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Dátum vydania 30.11.1998
Názov meradla Radiálny turbínový plynomer
Typ meradla RTPE, veľkosť G 65
Prihlasovateľ AURUS Devices, s.r.o., SR
Výrobca ABB Energetické systémy, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 31.12.2002
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk