Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320028/127/131/99-107
Indetifikačné číslo meradla 131/98-107
Odbor merania 131 - odmerné nádoby, výčapné nádoby
Dátum vydania 27.01.1999
Názov meradla Odmerné sklo - odmerné banky, menovité objemy: (5,10,25,50,100,200,250,500,1000,2000) cm3
Typ meradla
Prihlasovateľ SKLOCHEM-AGROEKOLAB, Ing. Branislav Settey, SR
Výrobca Sklárny Kavalier, a.s., ČR
Platnosť dokumentu 27.01.2009
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk