Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350138/126/142/99-169
Indetifikačné číslo meradla 142/99-169
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 30.12.1999
Názov meradla Vírový prietokomer
Typ meradla Prowirl 70
Prihlasovateľ Transcom Technik, spol.s r.o., SR
Výrobca Endress + Hauser Flowtec AG, Švajčiarsko
Platnosť dokumentu 30.12.2009
Čas platnosti overenia 6 rokov/4 roky/4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk