Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320053/127/131/99-107
Indetifikačné číslo meradla 131/98-107
Odbor merania 131 - odmerné nádoby, výčapné nádoby
Dátum vydania 04.03.1999
Názov meradla Odmerné sklo - odmerné banky, menovité objemy: (5,10,25,50,100,200,250,500,1000,2000) cm3
Typ meradla
Prihlasovateľ MEDIKA, š.p., Bratislava, odštepný závod 2, Zvolen, SR
Výrobca Sklárny Kavalier, a.s., ČR
Platnosť dokumentu 04.03.2009
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk