Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 310080/127/142/99-339
Indetifikačné číslo meradla 142/99-339
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 26.06.2000
Názov meradla Skrutkový vertikálny vodomer na teplú vodu
Typ meradla typový rad MP-130..
Prihlasovateľ JUSTING, s.r.o., SR
Výrobca Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A., Poľsko
Platnosť dokumentu 26.06.2010
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk