Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310117/127/142/99-347
Indetifikačné číslo meradla 142/99-347
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 07.05.1999
Názov meradla Ultrazvukový prietokomer
Typ meradla SONO 2500 CT
Prihlasovateľ Danfoss, spol. s r.o., SR
Výrobca Danfoss A/S, Dánsko
Platnosť dokumentu 07.05.2009
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk