Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350048/126/142/99-338
Indetifikačné číslo meradla 142/99-338
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 17.08.1999
Názov meradla Priemyselný skrutkový vertikálny vodomer
Typ meradla MP-01, MP NK-01, MP NO-01, MP NKO-01
Prihlasovateľ JUSTING, s.r.o., SR
Výrobca PoWoGaz S.A., Fabryka Wodomierzy, Poľsko
Platnosť dokumentu 31.12.2002
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk