Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320119/127/351/99-014
Indetifikačné číslo meradla 351/99-014
Odbor merania 351 - pH metre
Dátum vydania 20.05.1999
Názov meradla Mikroprocesorové pH-metre
Typ meradla 15, 20, 25, 50, 215, 220, 225, 240, 250, 270
Prihlasovateľ ECOTEST, s.r.o., SR
Výrobca Denver Instruments Company Ltd., USA
Platnosť dokumentu 20.05.2009
Čas platnosti overenia 3 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk