Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310131/127/142/99-348
Indetifikačné číslo meradla 142/99-348
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 16.06.1999
Názov meradla Jednovtokový lopatkový vodomer na studenú vodu
Typ meradla typový rad Cosmos C, Cosmos CD
Prihlasovateľ PREMEX-IN, a.s., SR
Výrobca H. Meinecke AG, SRN
Platnosť dokumentu 16.06.2009
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk