Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350213/126/142/99-349
Indetifikačné číslo meradla 142/99-349
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 29.09.1999
Názov meradla Indukčný prietokomer
Typ meradla Flow 30
Prihlasovateľ COMAC CAL, s.r.o., ČR
Výrobca COMAC CAL, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 29.09.2009
Čas platnosti overenia 6 rokov/4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk