Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320147/127/141/99-351
Indetifikačné číslo meradla 141/99-351
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 20.07.1999
Názov meradla Výdajné stojany na kvapaliny
Typ meradla rad BMP 3000
Prihlasovateľ Benč, spol. s r.o., ČR
Výrobca Benč, spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu 20.07.2009
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk