Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310171/127/142/99-360
Indetifikačné číslo meradla 142/99-360
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 27.10.1999
Názov meradla Skrutkový horizontálny vodomer na teplú vodu
Typ meradla WPX
Prihlasovateľ ENBRA Slovakia, spol. s r.o., SR
Výrobca SONTEX SA, Švajčiarsko
Platnosť dokumentu 27.10.2009
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk